Onze blogs

Ontwikkelingen pensioenakkoord

Medio 2019 zijn de sociale partners na tien jaar onderhandelen tot een akkoord gekomen om het pensioenstelsel te hervormen. Het akkoord wordt momenteel verder uitgewerkt onder regie van een stuurgroep. Wat betreft de planning heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken...

Lees meer

Uitstel pensioenkortingen

Mede als gevolg van de lage rentestand leken pensioenkortingen op korte termijn onvermijdelijk. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gunt pensioenfondsen nu langer de tijd om te voldoen aan de huidige gestelde financiële eisen. Hij heeft de Tweede...

Lees meer
Share This