Selecteer een pagina

Het nieuwe pensioenstelsel

Na tien jaar onderhandelen is er in juni 2019 overeenstemming bereikt over de contouren van een nieuw pensioenstelsel. Een deel van de afspraken die toen gemaakt zijn, hebben inmiddels geleid tot aanpassing van wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de bevriezing van de AOW-leeftijd). Andere afspraken worden momenteel door onder andere sociale partners nader uitgewerkt en daarna omgezet in wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de afspraken over de nieuwe pensioenovereenkomst).

Via deze website houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen betreffende het nieuwe pensioenstelsel. Ook kunt u hier terecht voor onze blogs. Daarnaast treft u hier alle relevante documentatie die over dit onderwerp verschijnt.

Via deze website houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen betreffende het nieuwe pensioenstelsel. Ook kunt u hier terecht voor onze blogs. Daarnaast treft u hier alle relevante documentatie die over dit onderwerp verschijnt.

Wat kan Pels Rijcken voor u betekenen

Voor werkgevers en pensioenuitvoerders is het van belang om in beeld te hebben wanneer welke veranderingen van kracht worden en welke maatregelen in dat kader getroffen kunnen worden om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving.

Gevolgen nieuwe pensioenstelsel werkgevers en pensioenuitvoerders

Pels Rijcken staat veel werkgevers en pensioenuitvoerders bij in uiteenlopende pensioenkwesties. Ons pensioenteam stelt zich daarbij op als een strategische partner die samen met u kijkt wat binnen de (in de toekomst) geldende wet- en regelgeving de beste oplossing is. Mocht u het pensioenteam van Pels Rijcken willen inschakelen, neem dan gerust contact met ons op.

Actualiteiten