Het nieuwe pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel is een feit. Dit heeft gevolgen voor alle werkgevers, dus ook voor u. Wat die gevolgen precies zijn, is onder andere afhankelijk van de vraag of u een pensioenregeling voor uw werknemers heeft en hoe die is vormgegeven.

Heeft u bijvoorbeeld voor uw werknemers een pensioenregeling afgesloten bij een verzekeraar, dan zult u (op korte termijn) aan de slag moeten. Zo moet u uw pensioenregeling en de daaraan ten grondslag liggende afspraken met uw werknemers in overeenstemming brengen met de nieuwe wet- en regelgeving. Heeft u over de pensioenvoorziening afspraken gemaakt met de vakbonden, dan zal u ook met hen in overleg moeten treden.

Via deze website willen wij u op weg helpen bij uw transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarnaast houden wij u hier op de hoogte van alle ontwikkelingen betreffende het nieuwe pensioenstelsel. Ook kunt u hier terecht voor onze blogs en treft u hier alle relevante documentatie die over dit onderwerp verschijnt.

Wat kan Pels Rijcken voor u betekenen

Voor werkgevers en pensioenuitvoerders is het van belang om in beeld te hebben wanneer welke veranderingen van kracht worden en welke maatregelen in dat kader getroffen kunnen worden om aan de nieuwe wet- en regelgeving te voldoen.

Gevolgen nieuwe pensioenstelsel werkgevers en pensioenuitvoerders

Pels Rijcken staat veel werkgevers en pensioenuitvoerders bij in uiteenlopende pensioenkwesties. Ons pensioenteam stelt zich daarbij op als een strategische partner die samen met u kijkt wat binnen de (in de toekomst) geldende wet- en regelgeving de beste oplossing is. Mocht u het pensioenteam van Pels Rijcken willen inschakelen, neem dan gerust contact met ons op.

Actualiteiten