Selecteer een pagina

Documentatie

Kamerstukken

Kamerbrief principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel van 5 juni 2019 (32 043, P)

Debat over het pensioenakkoord op 19 juni 2019 (32 043, 95)

Hoofdlijnenbrief inzake het mogelijk maken van opname bedrag ineens op pensioeningangsdatum van 27 juni 2019 (32 043, 486)

Planningsbrief over de uitwerking van het pensioenakkoord (de ‘roadmap’)(32 043, T)

Planning van de uitwerking van het pensioenakkoord (bijlage bij 32 043/T)

Kamerbrief over planning van de uitwerking van het pensioenakkoord van 7 oktober 2019 (32 043, 499)

Kamerbrief over de toekomst van het pensioenstelsel van 14 oktober 2019 (32 043, 500)

Kamerbrief over de evaluatie van de Wet verbeterde premieregeling van 11 november 2019 (32 043, 501)

Evaluatie Wet verbeterde premieregeling van 15 november 2019 (bijlage bij 32 043, 501)

Verslag van een algemeen overleg over de toekomst van het pensioenstelsel van 15 november 2019 (32 043, 502)

Kamerbief over de toekomst van het pensioenstelsel van 15 november 2019 (32 043, 504)

Onderzoeksverzoek langdurig lage of negatieve rente van 15 november 2019 (bijlage bij 32 043, 504)

Kamerbrief over de financiële situatie van de pensioenfonds en de uitwerking van het pensioenakkoord van 19 november 2019 (32 043, 503)

Kamerbrief resultaten onderzoek naar de effecten van het Lage inkomensvoordeel van 21 november 2019 (32 043, 505)

Kamerbrief over de toekomst van het pensioenstelsel van 10 december 2019 (32 043, V)

Regeling tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het voorkomen van onnodige pensioenkortingen (incl. toelichting) van 11 december 2019 (Stcrt. 2019, 69065)

Verslag van een schriftelijk overleg over de kamerbrief van 5 juni 2019 van 13 december 2019 (32 043, X)

Voortgangsrapportage uitwerking pensioenakkoord van 19 december 2019 (32 043, 510)

Verslag van een algemeen overleg over het voorkomen van onnodige pensioenkortingen van 16 januari 2020 (32 043, 511)

Kamerbrief over kwaliteit pensioenadministraties van 31 januari 2020 (32 043, 513)

Het effect van het Pensioenakkoord op uitvoeringskosten van 31 januari 2020 (bijlage bij 32 043, 513)

Kamerbrief CPB-notitie pensioenberekeningen voor drie scenario’s van 31 januari 2020 (32 043, 514)

Pensioenberekeningen voor drie scenariosets (bijlage bij 32 043, 514)

Kamerbrief over evaluatie Wet pensioencommunicatie van 31 januari 2020 (32 043, 515)

Verslag van een nader schriftelijk overleg over de toekomst van het pensioenstelsel van 6 maart 2020 (32 043, AA)

Verslag van een mondeling overleg over de toekomst van het pensioenstelsel van 9 april 2020 (32 043, AB)

Verslag van een algemeen overleg over de toekomst van het pensioenstelsel van 16 april 2020 (32 043, 518)

Share This