Documentatie

Kamerstukken

2022

Antwoorden op (resterende) Kamervragen over wetsvoorstel toekomst pensioenen, gepubliceerd op 23-05-2022 via rijksoverheid.nl

Kamerbrief over wetsvoorstel toekomst pensioenen, gepubliceerd op 30-03-2022 via Rijksoverheid.nl 

Antwoorden op Kamervragen over werkenden zonder pensioenopbouw, gepubliceerd op 28-03-2022 via Rijksoverheid.nl

Antwoorden op Kamervragen over evaluatie Uniforme Rekenmethodiek bij pensioenen, gepubliceerd op 24-02-2022 via Rijksoverheid.nl 

Antwoorden op Kamervragen over bericht dat verzekeraars jagen op miljarden in nieuw pensioenstelsel, gepubliceerd op 15-02-2022 via Rijksoverheid.nl

Rapport Technische werkgroep economische scenario’s, gepubliceerd op 10-02-2022 via Rijksoverheid

Kamerbrief Witte vlek op pensioengebied, gepubliceerd op 08-02-2022 via Rijksoverheid.nl

 

2021

Antwoorden op Kamervragen over invaren pensioenen in nieuw pensioenstelsel, gepubliceerd op 09-12-2021 via Rijksoverheid.nl

Beantwoording Kamervragen over de toekomst van het pensioenstelsel, gepubliceerd op 15-10-2021 via Rijksoverheid.nl

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW, vastgesteld op 16 juli 2021 (32 043) 

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW, vastgesteld op 1 juli 2021 (32 043)

Brief van de minister van SZW van 10 mei 2021 – Stand van zaken uitwerking pensioenakkoord

 

2020

Memorie van toelichting Wet toekomst pensioenen – versie internetconsultatie – gepubliceerd op 16-12-2020 op Overheid.nl

Wettekst Wet toekomst pensioenen – versie internetconsultatie – gepubliceerd op 16-12-2020 op Overheid.nl

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW, vastgesteld op 1 december 2020 (32 043)

Brief van de minister van SZW van 12 november 2020 – verzamelbrief pensioenonderwerpen (32 043)

Brief van de minister van SZW van 22 juni 2020 over de uitwerking van het pensioenakkoord (32 043, AC)

Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord (32 043, AC, bijlage 937408)

CBP-notitie: Nieuwe pensioenregels: effecten en opties van het doorontwikkelde           contract en een overgang naar een vlak premiepercentage (32 043, AC, bijlage 937409)

Rapport Pensioenfederatie: Nieuw pensioencontract en vergelijking met SER-contract en FTK-contract (32 043, AC, bijlage 937410)

Rapport Pensioenfederatie: Pensioenresultaat voor maatmensen bij dertien pensioenfondsen: Vergelijking FTK en nieuw pensioencontract (32 043, AC, bijlage 937411)

Analyse verplichtstelling na pensioenakkoord houdbaar (Prof. dr. Erik Lutjens, Vrije Universiteit Amsterdam, Expertisecentrum Pensioenrecht) (32 043, AC bijlage, 937412)

Kantar: De ontvangst van een aantal basisprincipes uit het pensioenakkoord (32 043, AC bijlage 937413)

Verslag van een algemeen overleg over de toekomst van het pensioenstelsel van 16 april 2020 (32 043, 518)

Brief van de minister van SZW van 15 april 2020 over knelpunten in de waardeoverdracht van kleine pensioenen (32 043, 517)

Verslag van een mondeling overleg over de toekomst van het pensioenstelsel van 9 april 2020 (32 043, AB)

Verslag van een nader schriftelijk overleg over de toekomst van het pensioenstelsel van 6 maart 2020 (32 043, AA)

Vragen van het kamerlid Van Brenk aan de minister van SZW over de rekenrente gepubliceerd op 3 maart 2020: Handelingen II 2019-2020, 58, item 3)

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW over het advies van de Commissie Parameters van 26 februari 2020 (32 043, Z)

Kamerbrief over evaluatie Wet pensioencommunicatie van 31 januari 2020 (32 043, 515)

Kamerbrief CPB-notitie pensioenberekeningen voor drie scenario’s van 31 januari 2020 (32 043, 514)

Pensioenberekeningen voor drie scenariosets (bijlage bij 32 043, 514)

Kamerbrief over kwaliteit pensioenadministraties van 31 januari 2020 (32 043, 513)

Het effect van het Pensioenakkoord op uitvoeringskosten van 31 januari 2020 (bijlage bij 32 043, 513)

Verslag van een algemeen overleg over het voorkomen van onnodige pensioenkortingen van 16 januari 2020 (32 043, 511)

 

2019

Voortgangsrapportage uitwerking pensioenakkoord van 19 december 2019 (32 043, 510)

Verslag van een schriftelijk overleg over de kamerbrief van 5 juni 2019 van 13 december 2019 (32 043, X)

Regeling tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het voorkomen van onnodige pensioenkortingen (incl. toelichting) van 11 december 2019 (Stcrt. 2019, 69065)

Kamerbrief over de toekomst van het pensioenstelsel van 10 december 2019 (32 043, V)

Kamerbrief resultaten onderzoek naar de effecten van het Lage inkomensvoordeel van 21 november 2019 (32 043, 505)

Kamerbrief over het voorkomen van pensioenkortingen van 19 november 2019 (32, 043, U)

Kamerbrief over de financiële situatie van de pensioenfonds en de uitwerking van het pensioenakkoord van 19 november 2019 (32 043, 503)

Kamerbief over de toekomst van het pensioenstelsel van 15 november 2019 (32 043, 504)

Onderzoeksverzoek langdurig lage of negatieve rente van 15 november 2019 (bijlage bij 32 043, 504)

Verslag van een algemeen overleg over de toekomst van het pensioenstelsel van 15 november 2019 (32 043, 502)

Kamerbrief over de evaluatie van de Wet verbeterde premieregeling van 11 november 2019 (32 043, 501)

Evaluatie Wet verbeterde premieregeling van 15 november 2019 (bijlage bij 32 043, 501)

Kamerbrief over de toekomst van het pensioenstelsel van 14 oktober 2019 (32 043, 500)

Kamerbrief over planning van de uitwerking van het pensioenakkoord van 7 oktober 2019 (32 043, 499)

Planningsbrief over de uitwerking van het pensioenakkoord (de ‘roadmap’)(32 043, T)

Planning van de uitwerking van het pensioenakkoord (bijlage bij 32 043/T)

Hoofdlijnenbrief inzake het mogelijk maken van opname bedrag ineens op pensioeningangsdatum van 27 juni 2019 (32 043, 486)

Debat over het pensioenakkoord op 19 juni 2019 (32 043, 95)

Kamerbrief van de minister van SZW over het advies van de Commissie Parameters van 11 juni 2019 (32 043, 485)

Kamerbrief principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel van 5 juni 2019 (32 043, 457)

Verzamelbrief van de minister van SZW van 24 april 2019 aan de Tweede Kamer over pensioenonderwerpen (32 043, 454)

AFM wetgevingsbrief van 22 maart 2019 aan de ministers voor Financiën en voor SZW (Bijlage bij 32 043, 454)

Brief van de minister van SZW van 6 februari 2019 over de toekomst van het pensioenstelsel  (32 043, 443)

Share This