Medio 2019 zijn de sociale partners na tien jaar onderhandelen tot een akkoord gekomen om het pensioenstelsel te hervormen. Het akkoord wordt momenteel verder uitgewerkt onder regie van een stuurgroep. Wat betreft de planning heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer op 7 oktober 2019 laten weten vóór de zomer van 2020 de hoofdlijnen van het vernieuwde pensioenstelsel te schetsen in een zogenoemde ‘hoofdlijnennotitie’.

Een vraag die in de huidige situatie rijst, is of de uitwerking van het pensioenakkoord niet in gevaar komt door de coronacrisis. Dit lijkt vooralsnog echter niet het geval. In verschillende media verschenen de afgelopen weken berichten dat de coronacrisis op dit moment nog geen gevolgen heeft voor de uitwerking van het pensioenakkoord. Alle geplande overleggen in de stuurgroep gaan tot nu toe (in aangepaste vorm) door.

Dit zou beteken dat we de hoofdlijnennotitie binnen enkele weken kunnen verwachten. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bronnen:

Share This