Op 16 december 2020 is de internetconsultatie van de Wet toekomst pensioenen gepubliceerd. Het wetsvoorstel is de uitwerking van het in juni 2019 gesloten Pensioenakkoord en strekt tot de herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel. In ons vorige nieuwsbericht (hyperlink) hebben wij de belangrijkste aandachtspunten van het wetsvoorstel opgesomd.

De internetconsultatie loopt tot 12 februari 2021. Tot die tijd hebben belangstellenden de mogelijkheid om te reageren op het wetsvoorstel. De reacties zullen worden gebruikt om het wetsvoorstel eventueel aan te passen, zodat de nieuwe wet per 1 januari 2022 in werking kan treden.

Inmiddels zijn de eerste honderd reacties op de internetconsultatie openbaar gemaakt.

Wij zullen u de komende weken op de hoogte houden van nadere ontwikkelingen omtrent het wetsvoorstel.

Share This