In december vorig jaar is de internetconsultatie van de beoogde Wet toekomst pensioenen gepubliceerd. Naar aanleiding van dit wetsvoorstel hebben wij een routekaart opgesteld, waarin wij aangeven welke stappen u als werkgever dient te nemen met het oog op de nieuwe regelgeving, en wanneer.

Uitgangspunt is dat de nieuwe wetgeving op 1 januari 2022 in werking treedt. In de media zijn recent echter berichten verschenen dat de invoering van het nieuwe pensioenstelsel mogelijk een jaar vertraging gaat oplopen. Het wetsvoorstel zou als gevolg van het grote aantal reacties op de internetconsultatie namelijk nog niet gereed zijn.

Vooralsnog lijkt het erop dat het wetsvoorstel pas begin 2022 door de Tweede Kamer behandeld zal worden, aldus de berichtgeving. Dit zou betekenen dat de wet mogelijk pas op 1 januari 2023 in werking treedt. Ook de invoering van de overgangsregels, waardoor pensioenfondsen de pensioenen minder snel hoeven te verlagen en eerder mogen verhogen, zou hierdoor mogelijk vertraging oplopen.

Alhoewel de dekkingsgraden van pensioenfondsen gedurende de eerste maanden van 2021 aanzienlijk zijn gestegen, is er nog steeds sprake van een kortingsdreiging voor miljoenen deelnemers. Pensioenfondsen benadrukken dan ook het belang van een spoedige invoering van de nieuwe regels.

De mogelijke vertraging is nog niet bevestigd door de minister. Wij zullen u op de hoogte houden van nadere ontwikkelingen omtrent de nieuwe wetgeving.

Share This