Minister Koolmees van Sociale Zaken zond op 28 september jl. een brief aan de Tweede Kamer over de verlenging van de vrijstellingsregeling en het toezichtkader tijdens de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Kern van de brief is dat de vrijstellingsregeling zoals die in 2019 door Koolmees was uitgevaardigd met een jaar wordt verlengd en dat het pensioenfondsen wordt toegestaan om de rekenregels van het nieuwe pensioenstelsel al (eerder) te hanteren. Dit geeft verschillende pensioenfondsen meer ademruimte. De kans dat zij (de komende jaren) pensioenen zullen moeten verlagen en/of de premies verhogen, wordt hierdoor verkleind. Hoe pensioenfondsen de nieuwe rekenregels precies mogen gaan toepassen, volgt nog niet uit de kamerbrief. Koolmees is echter voornemens om hier vóór het einde van het jaar duidelijkheid over te verschaffen. Daarnaast wil Koolmees op dat moment ook alle wetgeving voor het pensioenakkoord ter consultatie aanbieden aan de Tweede Kamer. Dit zou betekenen dat de wetsvoorstellen dan in de zomer van 2021 in de Tweede Kamer behandeld kunnen worden. De planning is vervolgens dat de wetgeving voor het nieuwe stelsel in werking treedt per 1 januari 2022. Daaropvolgend start er een transitieperiode die in 2026 moet zijn afgerond.

Share This