Selecteer een pagina

Alle berichten van: Wiecher van Lingen


Blogreeks pensioenakkoord: temporisering van de AOW-leeftijd

https://blogarbeidsrecht.nl/wet-en-regelgeving/blogreeks-pensioenakkoord-temporisering-van-de-aow-leeftijd/

De Tweede Kamer heeft op 20 juni met een grote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Temporisering verhoging AOW-leeftijd. De temporisering van de verhoging van de AOW-leeftijd is onderdeel van het pensioenakkoord waarmee het kabinet en sociale partners onlangs instemden. Het wetsvoorstel is nodig om de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel te laten stijgen. Door dit wetsvoorstel gaat de AOW-leeftijd pas in 2024 naar 67 jaar.

 

Waarom was aanpassing nodig?

In 2012 is met de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd de vaste leeftijd van 65 jaar waarop op grond van de AOW recht op ouderdomspensioen ontstaat, losgelaten. In die wet is een stapsgewijze verhoging van de AOW–leeftijd naar 67 jaar en vervolgens de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting geïntroduceerd. In 2015 is met de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd de stapsgewijze verhoging versneld.

Volgens het kabinet is de verhoging van de