Webinar het nieuwe pensioenstelsel, wat moet u doen als werkgever?

Webinar het nieuwe pensioenstelsel, wat moet u doen als werkgever?

Het pensioenstelsel gaat ingrijpend veranderen. Recentelijk is hiervoor nieuwe pensioenwetgeving in concept gepubliceerd. Dit geeft duidelijkheid over hoe de pensioenregelingen er straks gaan uitzien, welke overgangsmaatregelen getroffen moeten worden, wie daarvoor verantwoordelijk is en wat het tijdpad is. Inmiddels is duidelijk dat een groot deel van de werkgevers op korte termijn aan de slag moet met de transitie naar een nieuwe pensioenregeling.

Maar wat moet u als werkgever nu concreet doen en wat is een reëel tijdpad? Deze en andere vragen beantwoordt het pensioenteam van Pels Rijcken op donderdag 18 februari tijdens een (kosteloos) webinar. Van 9:00 tot 10:00 uur praten wij u bij over de ontwikkelingen en welke stappen u de komende periode moet zetten.

Dit webinar richt zich in het bijzonder op werkgevers die voor hun werknemers een pensioenregeling hebben, maar die niet zijn aangesloten bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (zoals het ABP). Voor de BPF-werkgevers zullen wij op korte termijn een apart webinar organiseren.

Wilt u deelnemen aan dit webinar? Stuur dan even een e-mail naar pensioen@pelsrijcken.nl, onder vermelding van uw naam en de naam van uw organisatie. Wij verwelkomen u graag virtueel op 18 februari aanstaande!

Hartelijke groet,

Ruben van Arkel, Femke van Herk en Peter Mauser

Share This