Selecteer een pagina

Categorie: Blog Arbeids- en Ambtenarenrecht


Bevordering van de duurzame inzetbaarheid werknemers

https://blogarbeidsrecht.nl/wet-en-regelgeving/bevordering-van-de-duurzame-inzetbaarheid-werknemers/

Door de vergrijzing en toenemende levensverwachting moeten mensen langer doorwerken. Daarom is de AOW-leeftijd in de afgelopen jaren al geleidelijk verhoogd. Ook in de komende jaren zal de AOW-leeftijd geleidelijk blijven stijgen. Het kabinet en de sociale partners hebben afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat werkenden in Nederland in goede gezondheid hun AOW-leeftijd kunnen halen. Afspraken over deze zogenoemde duurzame inzetbaarheid bevatten zowel overgangsmaatregelen op korte termijn als structurele maatregelen voor de langere termijn.

In het principeakkoord tussen het kabinet en de sociale partners zijn de volgende afspraken vastgelegd over de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

 

Korte termijn maatregelenTemporisering stijging AOW-leeftijd

Temporisering van de stijging van de AOW-leeftijd. Als gevolg hiervan zal de AOW-leeftijd minder hard stijgen en komt deze pas in 2024 op 67 jaar uit. In het blog Blogreeks pensioenakkoord: temporisering van de AOW-leeftijd gaat mijn collega Wiecher van

Wat betekenen het nieuwe pensioencontract en de afschaffing van de doorsneesystematiek voor u als werkgever?

https://blogarbeidsrecht.nl/wet-en-regelgeving/nieuwe-pensioencontract-en-afschaffing-doorsneesystematiek/

Het pensioenakkoord is een feit, en daarmee kunnen concrete stappen worden gezet naar de vernieuwing van ons huidige pensioenstelsel. De bedoeling is dat het nieuwe stelsel vanaf 2022 in werking treedt.

In zijn brief aan de Tweede Kamer van 5 juni 2019, waarin minister Koolmees het (toen nog) principeakkoord toelichtte, noemt hij een aantal keer het nieuwe pensioencontract. In dit blog meer over wat het nieuwe pensioencontract en de afschaffing van de doorsneesystematiek voor u als werkgever betekenen?

Het nieuwe pensioencontract

Onder de noemer van een “nieuw pensioencontract” gaan er nogal wat zaken veranderen. Veel van die zaken worden komende periode door de sociale partners nader uitgewerkt. Over de finesses van het nieuwe pensioencontract en de exacte gevolgen voor de pensioenopbouw is nu nog niet veel te zeggen. Het kabinet zal in de komende maanden een stuurgroep instellen, die verantwoordelijk wordt voor

Blogreeks pensioenakkoord: temporisering van de AOW-leeftijd

https://blogarbeidsrecht.nl/wet-en-regelgeving/blogreeks-pensioenakkoord-temporisering-van-de-aow-leeftijd/

De Tweede Kamer heeft op 20 juni met een grote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Temporisering verhoging AOW-leeftijd. De temporisering van de verhoging van de AOW-leeftijd is onderdeel van het pensioenakkoord waarmee het kabinet en sociale partners onlangs instemden. Het wetsvoorstel is nodig om de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel te laten stijgen. Door dit wetsvoorstel gaat de AOW-leeftijd pas in 2024 naar 67 jaar.

 

Waarom was aanpassing nodig?

In 2012 is met de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd de vaste leeftijd van 65 jaar waarop op grond van de AOW recht op ouderdomspensioen ontstaat, losgelaten. In die wet is een stapsgewijze verhoging van de AOW–leeftijd naar 67 jaar en vervolgens de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting geïntroduceerd. In 2015 is met de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd de stapsgewijze verhoging versneld.

Volgens het kabinet is de verhoging van de

Het Pensioenakkoord: de belangrijkste onderwerpen op een rij

https://blogarbeidsrecht.nl/nieuws/blogreeks-pensioenakkoord/

Op 5 juni 2019 presenteerden het kabinet, de sociale partners en de SER na 10 jaar praten een principeakkoord voor een nieuw pensioenstelsel.

De afspraken uit het principeakkoord zullen ingrijpende gevolgen hebben. Met name het zogenoemde tweede pijler pensioen (het pensioen waar werkgever en werknemer premies voor afdragen) gaat in deze plannen op de schop, maar ook het eerste pijler pensioen (AOW) wordt aangepast. Verder worden maatregelen getroffen om het tweede pijler pensioen toegankelijker te maken voor zelfstandigen en om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen.

De afspraken uit het principeakkoord moeten nog worden goedgekeurd door de leden van de bonden. Tussen 12 en 15 juni kunnen zij hun stem uitbrengen. Naar verluidt zijn de leden kritisch. Als de leden instemmen zullen wij de aankomende periode in verschillende blogs de afspraken uit het pensioenakkoord bespreken. Ook zullen wij u in deze